Inloggen

Privacybeleid

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van MultiSportPass B.V. (hierna verder te noemen: “MultiSportPass” en tevens handelend onder de naam “Studiedagenradar”). Studiedagenradar, afgekort en hierna: SDR). In deze verklaring verschaft SDR informatie over de persoonsgegevens die door SDR worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. SDR gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SDR verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het gebruik van de SDR website, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website (www.studiedagenradar.nl) kunnen weblinks naar andere websites staan. SDR is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

MultiSportPass B.V., gevestigd aan de Kabelweg 22, 1014 BB, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82277354, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt SDR?

SDR verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam Ouder/verzorger
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam Kind
  • Leeftijd Kind (geboortedatum)
  • Geslacht Kind
  • IP-adres

Verwerkt SDR bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

SDR verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij SDR daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. SDR verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

SDR verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de opdracht die je aan SDR hebt gegeven, zoals het indienen van een boekingsaanvraag bij een aanbieder van kinderactiviteiten, wanneer je gebruik maakt van de SDR website of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze website.

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan SDR verstrekte informatie door SDR worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijving instructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Geautomatiseerde besluiten of profiling

SDR maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

SDR verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. SDR deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met SDR hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens onder meer gedeeld met bedrijven die ten behoeve van SDR cloudopslag leveren, alsmede andere bedrijven waarvan SDR diensten betrekt, zoals MailChimp voor het verzenden van de nieuwsbrief en Wix voor het bouwen van de website.

Maakt SDR gebruik van cookies?

SDR maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Onder meer de volgende plugins op de website van SDR maken gebruik van cookies: Wix, MailChimp en Google Analytics.

Analytische cookies

SDR gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door SDR. SDR heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. SDR krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. SDR heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. SDR maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft SDR ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je hebt aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van SDR te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Technische cookies

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Opslag van persoonsgegevens

Door SDR verwerkte persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. In dat geval zal SDR ervoor zorg dragen dat doorgifte uitsluitend geschiedt indien het land waaraan de gegevens worden doorgegeven voldoende bescherming biedt, zoals doorgifte op basis van een Adequaatheid Besluit (bijvoorbeeld het Privacy Shield). Wanneer een Adequaatheid Besluit ontbreekt zal SDR een modelcontract met de betreffende partij overeenkomen waarin afspraken worden gemaakt over het beveiligingsniveau.

Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens (bijvoorbeeld in zoekmachines zoals Google) worden door SDR niet afgeschermd.

Bewaartermijn

SDR zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar info@studiedagenradar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. SDR zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal SDR jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal SDR de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door SDR in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat SDR jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

Beveiliging

SDR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website, beter bekend als TLS (voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@studiedagenradar.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2023. Indien SDR een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Studiedagenradar is een product van Multisportpass B.V. KvK 82277354

Alle activiteitenEducatiefSportiefCultureel

Over SDR

Studiedagenradar B.V.

Kabelweg 22 1014 BB Amsterdam

©️ Studiedagenradar 2024